HORARIS PROVISIONALS ASSIGNATURES COL·LECTIVES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS